XXII Ballada Popular

XXII Ballada Popular

Els dies 8 i 9 de juliol de 2005 tengué lloc la vint-i-dosena Ballada Popular Aires des Pla de Marratxí.

El dia 8 hi hagué una mostra folklòrica a la plaça des Pla de Na Tesa a càrrec del grups:

  • Grup es Cobilhuèrs de Les (Vall d’Aran)
  • Aires des Pla de Marratxí

El dia 9 tengué lloc la ballada popular, on hi participaren els grups:

  • Grup es Cobilhuèrs de Les (Vall d’Aran) Mostra
  • Revetlers des Puig d’Inca
  • Sarau Alcudienc (Alcudia)
  • Aires des Pla de Marratxí

Cartell

XXII Ballada Popular
Cartell XXII Ballada Popular