On som

Pla de Na Tesa

El nom “Pla de Na Tesa” el trobam escrit per primera vegada l’any 1816, encara que es suposa que és anterior a aquesta data.

El terme “Pla” significa superficie sense elevacions, i “Na Tesa” és el nom femení d’una dona que segons la tradició local es deriva d’una propietària senyora anomenada Teresa, sincopat Tesa.

Les terres que el composen formen part del terme municipal de Marratxí, subjecte des de la reconquesta a la Baronia del Srs. Bisbes de Barcelona.

L’any 1857, els principals amos del lloc, decideixen (d’acord amb el capellà de Sant Marçal) comprar un solar entre el camins de Muntanya i Son Alegre, i regalar-li al bisbat. En aquest terreny, a principis de 1858, es posà la primera pedra del temple, i es finalitza l’obra el 27 d’octubre de 1864.

L’any 1874 s’aixecà la sacristia a la part esquerra del temple, i entre aquest mateix any i el 1876, es consolidà tot el temple.

L’any 1889 es començà el campanar, mescla de neogòtic-clàssic, el qual s’acabà anb la col.locació de dues campanes procedents la petita de Barcelona i la major de Ciutat.

Amb l’edificació del nou temple començà el nucli de població a agrupar-se al seu voltant en carrers: primer el de Sant Llàtzer, on senyors de Palma edificaren la seva casa d’esbarjo. Després ja es construeix la taverna de Ca’n Membre, Ca’n Vador, Ca’n Coll, Son Ametler, Ca’s Garriguer, Ca’n Curt, Ca’n Mas, Son Llebre, …

Marratxí

La paraula Marratxí procedeix de l’àrab i significa marroquí, natural de Marraquesh, l’antiga capital del marroc.

Marratxí està situat a la part occidental de Mallorca, a la zona de contacte entre el Ràiguer i el Pla, entre Bunyola, Santa Maria del Camí i Palma.

Aquest municipi, amb una extensió aproximada de 5.400 Hectàrees, té varis nuclis de població importants, separats entre ells, con són Pòrtol, el nucli poblacional més artesanal de Marratxí, amb ceràmiques, olleries i fins i tot tallers de pirotècnia; Sa Cabaneta, situada a un suau pujol, que guarda la bellesa de l’esglesia de Sant Marçal; Marraxinet on perdura la fisonomia de poble tradicional; el Pla de Na Tesa, que conserva un plàcid encant i el Pont d’Inca, la part de marratxí que per contacte es converteix en ciutat.

Destaquen les possessions de Son Alegre, Son Macia, Son Veri, Son Sureda i Son Sales, les esglesies de Sant Marçal, Sant Alons i Sant Llatzer i l’aerodrom de Son Bonet.

Actualment aquest municipi, barretja el passat anb pinzellades de futur, un futur prometedor que ve determinat per les noves urbanitzacions que han anat sorgint pel gran augment demogràfic del darrers temps (el Pont d’Inca Nou, Son Ramonell, Es Garrovers, …).


Mostra un mapa més gran