XXIV Ballada Popular

XXIV Ballada Popular

Els dies 6, 7 i 8 de juliol de 2007 fou la vint-i-quatrena Ballada Popular Aires des Pla de Marratxí.

El dia 6 hi hagué una mostra folklòrica a la plaça des Pla de Na Tesa a càrrec dels grups:

  • Grupo Corale Venturini (Tagliacozzo-Italia)
  • Aires des Pla de Marratxí

El dia 7 tengué lloc la ballada popular amb el grups:

  • Grupo Corale Venturini (Tagliacozzo-Italia)
  • Aires de Monti-sion (Porreres)
  • Revetla d’Algebeli (Muro)
  • Aires des Pla de Marratxí

El darrer dia hi hagué una mostra de ball a la plaça de l’església de Can Pastilla (Palma) dels grups:

  • Grupo Corale Venturini (Tagliacozzo-Italia)
  • Aires Mallorquins de Palma
  • Aires des Pla de Marratxí

Cartell

XXIV Ballada Popular
Cartell XXIV Ballada Popular